Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Cổng thông tin thi và tuyển sinh

Bảng quảng cáo
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterSố lượt truy cập hôm nay:174

We have: 1 guests, 1 bots online
IP của bạn: 54.196.57.63
 , 
Hôm nay là: 21 Tháng 8, 2014
Kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Thứ tư, 29 Tháng 2 2012 14:15

SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THPT Tuần Giáo                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .....KH/THPTTG

Tuần Giáo, ngày 06 tháng 09 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"

 

I. CĂN CỨ:

1. Chỉ thị số: 06-CT/TW về tổ chức cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

2. Chỉ thị số: 3399/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản của Sở GD&ĐT Điện Biên, Huyện ủy Tuần Giáo về việc triển khai thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

3. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 của nhà trường.

 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức hành động của Cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

2. Yêu cầu:

- Đẩy mạnh cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, tuyên truyền, giới thiệu những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể và cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương của Bác.

- Cuộc vận động phải thực sự lôi cuốn được toàn thể Cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường tham gia, coi đó là kim chỉ nam cho việc tu dưỡng đạo đức, lối sống hàng ngày, các hoạt động thực tuyên truyền phải thực sự có hiệu quả, tránh cách làm hình thức, qua loa, chiếu lệ.

- Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện cuộc vận động trong toàn trường.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối với Chi bộ, BGH nhà trường:

-         Tổ chức các chuyên đề sinh hoạt Đảng thường kỳ với chuyên đề theo kế hoạch tuyên truyền của năm học 2011 - 2012 như: Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch " Là đạo đức, là văn minh".

-         Truyền thống anh hùng của quê hương, đất nước qua công cuộc chống ngoại xâm, giữ nước, qua các gương tiên tiến điển hình trong công cuộc xây dựng đất nước... nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

-         Phối hợp với Huyện ủy, Ban tuyên giáo huyện tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt chuyên đề " Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân"

-         Tổng kết kết quả 42 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo Di chúc của người trong thời gian tới.

-         Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn thể cơ quan.

-         Mỗi đồng chí Đảng viên trong Chi bộ phải thực sự là một tấm gương sáng trong việc ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

-         Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động.

2. Đối với Ban chuyên môn, các tổ chuyên môn nhà trường:

-         Thực hiện lồng ghép nội dung cuộc vận động vào các tiết dạy học ở các bộ môn sao cho phù hợp với mục đích giảng dạy.

-         Tổ chức các buổi ngoại khóa chủ đề: " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 02/9, 19/5...

-         Nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tốt cuộc vận động " Hai không" và cuộc vận động " Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo".

3. Đối với tổ chức Công đoàn nhà trường:

-         Kết hợp với Ban chuyên môn nhà trường, xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt nghị quyết số: 442/NQ-CĐN ngày 20/11/2007 của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam về việc phát động cuộc vận động: "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo".

-         Tổ chức cho Cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường ký cam kết thực hiện cuộc vận động đồng thời triển khai cuộc vận động dưới nhiều hình thức, gắn liền với cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và cuộc vận động " Hai không với 4 nội dung", gắn với phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", phong trào thi đua: " Hai tốt", " Hai giỏi".

-         Xây dựng nếp sống văn hóa cơ quan, nâng cao đạo đức, trách nhiệm của Cán bộ giáo viên, công nhân viên với các tiêu chí:

+   Có ý thức tổ chức, kỷ luật, trách nhiệm thực hiện pháp luật, quy chế cơ     quan, tinh thần phục vụ nhân dân trong các hoạt động giáo dục, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong giáo dục.

+   Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, mô phạm với nhân dân, phụ huynh, học sinh và đồng nghiệp, thương yêu học sinh.

+   Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh ngăn chặn đồng nghiệp vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp.

+   Tổ chức các cuộc thi Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán

bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường.

+   Tổ chức các hoạt động thể thao cho các bộ giáo viên, công nhân viên trong

nhà trường nhằm rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ...

4. Đối với tổ chức Đoàn thanh niên:

-   Thường xuyên tuyên truyền cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tiết chào cờ, ngoại khóa, chương trình phát thanh bằng những câu chuyện kể về tấm gương của Bác, những gương người tốt, việc tốt hằng ngày...

-         Phát động phong trào làm việc tốt hàng tuần và có những biện pháp động viên khuyến khích Đoàn viên, thanh niên làm việc tốt.

-         Tổ chức các buổi tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử Cách mạng vào các ngày lễ lớn nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên, thanh niên.

-         Tổ chức nhiều sân chơi bổ ích cho đoàn viên, thanh niên nhằm rèn luyện thân thể, phát hiện và bồi dưỡng những đoàn viên, thanh niên có năng khiếu về văn nghệ, thể thao.

-         Tổ chức Cuộc thi "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cho đoàn viên, thanh niên.

-         Thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh để có những biện pháp giáo dục học sinh phù hợp. Xây dựng môi trường học tập thực sự "thân thiện và tích cực"

-         Quản lý tốt đoàn viên, thanh niên trong việc chấp hành nội quy trường học, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

-         Phát động các phong trào thi đua nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên học sinh với việc học tập và rèn luyện đạo đức, lối sống.

 

Trên đây là kế hoạch thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban chỉ đạo yêu cấu các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.

 

Nơi nhận:                                                                                                Hiệu trưởng

-         BLĐ

-         Lưu VP

Lê Thị Hồng

 
 
Để website hoạt động tốt hơn, bạn vui lòng cho biết bạn là:
 

BÀI LIÊN QUAN